Mer info

Om Databyrån

Det här tycker vi är kul

Vårt fokus är att utveckla och underhålla datasystem för blodcentraler. Vi har djup förståelse för verksamheten och en unik kundrelation vilket gör att vi kan jobba proaktivt för att stödja våra kunder i deras verksamhet.

Länder
Blodcentraler
System
Integrationer
Anställda

Våra kunder

Databyrån har under 50 år utvecklat en unik kundrelation som bygger på respekt och som vi är mycket stolta över.

Våra kunder är blodcentraler, blodgivningscentraler, transfusionslaboratorier, klinisk immunologilaboratorier och transplantationslaboratorier. ProSang installeras på mer än 180 blodcentraler/laboratorier i 26 sjukvårdsregioner i Skandinavien, Island och Lettland . Fjorton av regionerna innefattar en eller flera universitetssjukhus. Nio regioner, alla med universitetssjukhus, använder ProSang för klinisk immunologi. Fem av dem använder också ProSang för sin transplantationsverksamhet.

Vårt kvalitetsarbete

Databyrån är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
Kvalitet är viktigt i vårt arbete. All produktutveckling sker enligt utarbetade processer som uppfyller kraven i standarden.
ProSang är en CE-märkt produkt vilket innebär att arbete med att identifiera risker är en del i utvecklingsprocessen.
Vi har ett nära samarbete med kunden och jobbar ständigt med förbättringar.

Historik

Med grunderna i Trygg Hansas stordatormiljö har ProSang som system och som arbetssätt utvecklats sedan 1965.

När man ser vår långa historia så förstår man att ProSang inte bara är ett IT-system, det är ett begrepp och ett sätt att arbeta inom blodcentral. Tack vare långt och nära samarbete med våra kunder har begreppet ProSang tillsammans styrts med fin hand genom teknikskiften både inom hur själva systemet fungerar men också hur arbetet inom blod utvecklats under många år. Från hålkort och stordator till Unix och terminalbaserat till Linux, Oracle och Windows och vidare.
Från ett upplägg där man manuellt testar att alla blodenheter går bra till en patient till att redan under 80-talet införa stöd för BAS-test eller "computerized crossmatch" som det heter då IT-systemet till stor del sköter matchning mot patient. Från att ha stöd för blod till att idag ha stöd för såväl klinisk immunologi, transplantation som märkning och matchning av alla möjliga vävnader och celler.
Från en liten skara användare i Uppsala till att i dagsläget vara det dominerande blodcentralssystemet i Sverige, Norge, Danmark, Island och Lettland.

 • 1965
 • Databyrån för Informationsbehandling AB, bolaget grundas av Bertil Cassemar.
 • 1965
 • ProSang –Generation 1 startar i Uppsala, veckovisa bearbetningar på stordator.
 • 1971
 • Arbetsgruppen för ADB inom blodverksamhet bildas.
 • 1980
 • ProSang - Generation 2, utvecklat i Fortran & Cobol produktionssätts på ett lokaldatorsystem.
 • 1986
 • Användargruppen bildas.
 • 1987
 • ProSang för klinisk immunologi utvecklas.
 • 1992
 • ProSang-Generation 3 utvecklat i 4-GL språket Today med fönsterteknik produktionssätts.
 • 1999
 • ProSang - Generation 4, nu med Windows, Oracle och ISBT 128 standard utvecklat i BuildProfessional.
 • 2003
 • Certifiering enligt ISO 9001-2000.
 • 2007
 • ProSang för transplantationsimmunologi utvecklas.
 • 2008
 • ProSang - Generation 5, utvecklas nu på Java-plattformen.
 • 2015
 • ProSang för celler och vävnader utvecklas.